Biuro "OLIKO" wita na stronie!

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi w zakresie księgowości oraz obsługi kadr i płac dla podmiotów o różnym profilu i wielkości.

Firma działa na podstawie zdobytego przez właściciela odpowiedniego wykształenia i doświadczenia w pracy w innych firmach.

Posiadamy licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

 

Biuro świadczy usługi dla:

  • Małych i średnich przedsiębiorstw
  • Spółek prawa cywilnego i handlowego
  • Stowarzyszeń i Fundacji
  • Wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
  • Indywidualnych osób fizycznych

 

Współpracujemy z Kancelarią Radcowską i Notariuszem.